HOME » Yến sào Đông Nam Á »

Yến tổ sạch lông

Tổ Yến già sạch lông (50g)
Tổ yến già sạch lông là loại tổ yến nguyên chất được ngâm nở trong nước và được nhặt sạch 100% lông chim và tạp chất từ các tổ yến già thô.

2.800.000đ MUA XEM
Tổ Yến già sạch lông (100g)
Tổ yến già sạch lông là loại tổ yến nguyên chất được ngâm nở trong nước và được nhặt sạch 100% lông chim và tạp chất từ các tổ yến già thô.

5.600.000đ MUA XEM
Tổ Yến già sạch lông (20g)
Tổ yến già sạch lông là loại tổ yến nguyên chất được ngâm nở trong nước và được nhặt sạch 100% lông chim và tạp chất từ các tổ yến già thô.

1.120.000đ MUA XEM